Denizli Haber - TÜBİTAK “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında ARDEB tarafından 2023 yılı 1. Dönemi için destek almaya hak kazanan projeler açıklandı. Sunulan bin 654 proje önerisinden bin beş yüz ellisi bilimsel değerlendirmeye alınırken, değerlendirme süreci sonucunda destek almaya hak kazanan 245 proje açıkladı. Yürütücülüğünü PAÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülbin Erden’in üstlendiği “Tekstil Endüstrisi Ağırlıklı Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisinde Mikroplastik Karakterizasyonu, Modellenmesi ve Potansiyel Ekolojik Risk Analizi” başlıklı proje,  destek almaya hak kazanan projeler arasında yer aldı.

Projede, PAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Pelin Koyuncuoğlu ve PAÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu araştırmacı olarak yer alıyor. Bu proje ile PAÜ’lü bilim insanları, son yıllarda ortaya çıkan ve önemli bir kirletici olarak tüm dünyada kabul edilen mikroplastik kirliliğinin boyutlarını belirleyerek, gelecekte önlem alınmadığı durumdaki potansiyel ekolojik riskleri ortaya koyacaklar.

Prof. Dr. Erden: “Her yıl 13 milyon ton plastik nehir ve okyanuslara ulaşıyor”

Projeleri ile ilgili olarak PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülbin Erden şunları kaydetti: “Plastik ürünler, kolay işlenebilmesi, dayanıklı, hafif ve ucuz olması gibi pek çok avantajı nedeniyle günlük yaşamda, özellikle imalat sanayide ve ambalajlamada yayın olarak kullanılmaktadır. Dünya çapında her yıl 300 milyon ton plastiğin üretildiği ve yaklaşık 13 milyon ton plastiğin ise nehir ve okyanuslara ulaştığı belirtilmektedir. Boyutları 5 mm’den küçük olan plastiklere ‘mikroplastik’ adı verilmekte ve sudaki canlı yaşamı dâhil insan hayatını olumsuz etkilemektedir. Proje kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi pilot tesis olarak seçilmiş ve arıtma tesisindeki ham atıksu, arıtma kademelerinde belirlenen noktalar, arıtılmış atıksu ve arıtma çamurlarında yürütülecek analizler ile mikroplastik kirliliği ortaya konacaktır. Elde edilen veriler doğrultusunda gerçekleştirilecek olan istatistiksel çalışmalar ile arıtma tesisinin farklı kademelerindeki mikroplastiklerin fiziksel ve kimyasal olarak analiz edilmesiyle atıksu karakterizasyon parametreleri ile mikroplastik konsantrasyonları arasındaki ilişki değerlendirilecektir. İzleme çalışmaları sonucunda elde edilen veriler kullanılarak yürütülecek olan Monte Carlo simülasyon çalışması ile gelecek süreçte gerçek ölçekli arıtma tesislerinde mikroplastik kirlilik potansiyeli değerlendirilecektir. Öte yandan, elde edilecek olan proje çıktıları ile potansiyel ekolojik risk analizleri de gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında 1 yüksek lisans, 1 doktora bursiyeri çalışacak olup, kabul edilen bu proje lisans üstü düzeyde yürütülen tez çalışmalarına büyük katkı koyacaktır. Disiplinler arası bu projenin Üniversitemize kazandırılması neticesinde elde edilecek yaygın etki sonuçlarıyla tekstil sektöründe sürdürülebilir üretime önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

Editör: Tahir Aygün