Öğretmen, öğrenci ve velilerin birlikte yetiştirdiği zeytinler kütüphane ve okul malzemesi oldu Öğretmen, öğrenci ve velilerin birlikte yetiştirdiği zeytinler kütüphane ve okul malzemesi oldu

Denizli Haber - PAÜ, Kimya Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Abdullah Akdoğan’ın Proje Yürütücülüğünü üstlendiği ve Düzenleme Kurulunda Tuba Budak Duhbacı (TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi), Dr. Recep Partal (TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi), Doç. Dr. Belgin Karabacakoğlu (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet Kaya (Pamukkale Üniversitesi), Doç. Dr. Canan Onaç (Pamukkale Üniversitesi) ve Prof. Dr. Aslı Yüksel Özşen (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)’nin yer aldığı TÜBİTAK-BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında sunulan “Yaşam Döngüsü Boyutunda Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilirlik Eğitimi” başlıklı projeleri desteklenmeye hak kazanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021 yılı dokümanında yer alan karbon ve su ayak izi, yeşil ve döngüsel ekonomi, temiz, ekonomik ve güvenli enerji gibi ülkemizin “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ile eş güdümlü olarak hazırlamış olduğu pek çok eylem planında yer alan konular desteklenmeye hak kazanan proje kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitimle katılımcıların bilinç düzeylerinin artırılıp, çalışma alanlarında farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir.

Geçekleştirilecek olan eğitimin kapsamı, sadece üniversitemiz Fen ve Mühendislik alanındaki katılımcılarla sınırlı kalmayıp, Üniversite – Sanayi ikili iş birliğinde sektörel anlamda sanayicilerimize yönelik, özellikle kaynak verimliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda daha az hammadde ve enerji ile üretim yaparak; ürünlerin ömrünü uzatıp, onarım, yeniden kullanım ve geri dönüşümü teşvik edip kaynak kullanımının azaltılmasıyla ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirliği kazandırmaktır. Eğitim kapsamında,

Yaşam döngüsü bilincinin oluşturulması

Kaynak verimliliğinin ve sürdürülebilirliğin önemi

Mevcut üretimlere ek yeşil üretimin kullanılabilirliğinin kazandırılması

Eko-tasarım ilkelerini benimsetilmesi

 Karbon ve Su ayak izi bilinciyle temiz üretim tekniklerinin artırılarak sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal üretkenliğin artırılması hedeflenmiştir.

Yapılacak olan bu eğitim, Üniversite – sanayi iş birliğine önemli bir katkı sağlayarak, sanayide yaşam döngü analizleriyle ilgili farkındalığın gelişmesine katkı sunulacaktır. Etkinliğe başvurular web sayfası üzerinden alınacak olup, katılımcıların seçimiyle ilgili bazı kriterlerin de olduğu vurgulanmıştır. 2-3 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek eğitime başvurmayı düşünen; Kimya, Kimya Mühendisi ve Çevre Mühendisleri başta olmak üzere; sanayi sektörlerinde çalışan, kaynak verimliliğiyle ilgilenen diğer mühendisliklerinde başvurularını; https://yasamdongu.pau.edu.tr adresinden 2 Ağustos 2024 tarihine kadar yapması gerekmektedir.

Editör: Tahir Aygün