Denizli'nin turizm bölgelerinde denetim Denizli'nin turizm bölgelerinde denetim

Denizli Haber - Törende, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AFAD Başkanı Okay Memiş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, MTA Genel Müdürü Vedat Yanık ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da birer konuşma yaptı.

AFAD, MTA ve TBB’nin müşteri kurum; TÜBİTAK MAM’ın ise yönetici kurum olarak yer aldığı projede, içlerinde Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mete Hançer’in de bulunduğu on dört tane üniversite öğretim üyesi proje yürütücüsü olarak yer alıyor.

Prof. Dr. Mete Hançer: “Fay kırılma senaryolarına göre oluşabilecek tahmini en büyük deprem büyüklüğünün belirlenmesi hedeflenecek ve proje sonunda olası yıkıcı depremlere karşı yerleşim alanlarının uğrayacağı deprem zararları en aza indirilecektir.”

PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Hançer, proje ile ilgili olarak şunları söyledi: “Ülkemiz farklı kurumların güçlerini birleştirdiği Üniversite-Sanayi iş birliğine yönelik ekip çalışmasının güzel bir örneği olan bu projede ülkemiz diri faylarının sismik geçmişlerini ve özelliklerini inceleyerek, muhtemel bir depremde yerleşim alanlarını etkileyebilecek nitelikte deprem senaryolarını ortaya koymak asıl amaçtır. Proje kapsamında, ülkemiz genelinde toplam yüz yirmi sekiz fay segmentinin analiz edilmesi sağlanacaktır. İki yıl sürecek projede, bizim çalışma yapacağımız sahalar; Nazilli ile Denizli arasında ve Kütahya’da olmak üzere toplam dört adet fay segmenti çalışılacaktır. PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Topal ve Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Özburan’ın da araştırmacı olarak yer alacağı projede; bir adet doktora, iki adet yüksek lisans öğrencisi ve üç adet lisans öğrencisi bursiyer olarak katkı sunacaklardır. Proje sonunda, bu fayların geçmişte ürettikleri depremlerin; tarih, büyülük ve fayların kayma verilerine ait sismik parametreler bulunacaktır. Böylece, fay kırılma senaryolarına göre oluşabilecek tahmini en büyük deprem büyüklüğünün belirlenmesi hedeflenecek ve proje sonunda olası yıkıcı depremlere karşı yerleşim alanlarının uğrayacağı deprem zararları en aza indirilecektir. Tüm çalışmalar tamamlandığında, kurumların veri tabanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla, AFAD tarafından oluşturulan ‘Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın güncellenmesinde kullanılabilecek önemli bir veri kaynağı üretilmiş olacaktır. Projenin toplam bütçesi 79.204.485,00 TL, Pamukkale Üniversitesi bütçesi ise 3.881.945,00 TL’dir.”

Editör: Tahir Aygün