Denizli Haber - Ehliyet alacaklar müjde, söz konusu karar  Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelikle, Ehliyet alacak kişiler için bir çok kolaylık sağlandı. Bazı ehliyetlerde yaş sınırı düşürüldü. Yapılan bu yeni sistemde ehliyet adaylarına büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.  “Karayolu Taşıma Yönetmeliği”nde birçok madde değişiklik yapıldığı belirtildi. Yönetmeliğin maddeleri arasında taşıtların teknik şartlarını ve hususi taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen bölümlere atıflar bulundu ve bu yerler değiştirildi.

EHLİYET ALACAK DİKKAT

Türkiye genelinde yüzbinlerce ehliyet almak isteyen sürücü etkileyen değişikliğin adaylara kolaylık sağlaması bekleniyor.

Ehliyet alacaklar müjde olarak tabir edilen olay Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelikle, Ehliyet alacak kişiler için bir çok kolaylık sağlandı

YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ

Yeni yönetmelik kapsamında D sınıfı ehliyet için uygulanan 26 yaş sınırı 24 yaşa düşürüldü. Yeni düzenlemeye göre , M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet almak isteyenler için yaş sınırı 16; A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için ise 18 yaş olarak belirlendi.

Uzmanların bu konuda yapmış olduğu açıklamalarda , daha genç yaşlarda ehliyet alabilme olanağının, sürücü eğitimini daha erken yaşlarda almayı teşvik edeceğini ve trafik kültürünün daha erken oturabileceğini belirtiyorlar. Zor trafik şartları ve ehliyet ücretlerinde pahalılık nedeniyle zor alınan ehliyetler vatandaşlar tarafından sonraki plana bırakılıyordu. Artık daha erken ehliyet alan vatandaşlar tecrübeli birer sürücü olması hedefleniyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “cccc) Teknik şartlar: Bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak taşıtların, geçerli araç muayenesini veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer teknik koşullarını,”

MADDE 1- 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “cccc) Teknik şartlar: Bu Yönetmelik kapsamında kullanılacak taşıtların, geçerli araç muayenesini veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer teknik koşullarını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) B3 yetki belgesi: Hususi taşımacılık faaliyetinde bulunarak;

1) Kendi personelinin,

2) Kendi diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastaların,

3) Kendi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi alan engelli bireylerin ve bunların velisinin/vasisinin, taşımasını yapacaklara,”

Editör: Tahir Aygün