Denizli Haber - Seferberlikte yeni dönem başladı. 22 Mayıs 2024 tarihli ve 32553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, 1990 yılından bu yana yürürlükte olan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ yürürlüğe girdi. Bu değişiklikle birlikte seferberlik ve savaş hali konularında önemli düzenlemelere gidildi.

YENİ YÖNETMELİK NELER GETİRİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren seferberlik ve savaş haline ilişkin yeni yönetmelikle; seferberlik ve savaş haliyle ilgili bir takım değişikliklere gidildi. Bu düzenlemeler, günümüz koşullarına uygun bir şekilde güncellendi ve daha etkin bir uygulama sağlanması amaçlandı.

B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu! Artık o şart resmen kaldırıldı B sınıfı ehliyeti olanlara piyango vurdu! Artık o şart resmen kaldırıldı

RESMİ AÇIKLAMADAN DETAYLAR

Karar tam olarak şöyle: “24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü”nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57'nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Bu yeni düzenleme ile seferberlik ve savaş hali durumlarında devletin yetkileri ve vatandaşların yükümlülükleri yeniden belirlenmiş oldu.

Editör: Tahir Aygün