Denizli haber - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle 3 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe yeni bir fıkra eklenirken, "sözlü sınav puanı" yerine "sözlü sınav başarı puanı" ifadesi getirildi.

Öğretmen Olmak İçin Şartlar Değişiyor Öğretmen Olmak İçin Şartlar Değişiyor

SÖZLÜ SINAV BAŞARI PUANI= KPSS + SÖZLÜ SINAV

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12'nci maddesine "Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenir." fıkrası eklendi. Aynı Yönetmeliğin 15'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sözlü sınav" ibaresinden sonra gelmek üzere "başarı" ibaresi eklenerek, sözlü sınav başarı puanının KPSS ve sözlü sınavlardan alınacak puanların yüzde 50'sinin dikkate alınacağına işaret edildi.

SÖZLÜDE 60 PUAN

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe göre, sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkına sahip olacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Puan eşitliği hâlinde KPSS puanı üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Editör: Tahir Aygün