Ne büyük acıdır bu ya Rab!

Ne kalem yazabilir?

Ne kağıt taşıyabilir?

Ne  gönül dayanabilir?

Dağlara versin yıkılır...

Omuz omuza verince belki,

El ele verince belki,

Acıları paylaşınca belki,

Ekmeği, suyu paylaşınca belki,

Bir ihtimal biraz azalır...

Yollar açılır umuda,

Gönüller açılır insanlığa,

Canlar unutulmaz yıllarca,

Yaralar sarılır insanlarla,

Bir ihtimal biraz daha azalır...

İyiler çıkınca ortalığa,

Omuz verince zorda olana,

Merhem olunca yaralara,

İyilik çoğalınca, iyilikler artınca,

Bir ihtimal biraz daha azalır...

   Av. Halil Sarı. ( Denizli / 10.02.2023 )

Editör: Tahir Aygün