Denizli Haber- Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Altay Toplulukları Dil ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALTAY DİLMER), Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DSBMYO) ile paydaşlığını Almatı Eğitim Ataşeliği, El-Farabi Kazak Millî Üniversitesi, Türk Tarih ve Kültür Vakfının (TÜRKTAV) ve Avrasya Yazarlar Birliği’nin üstlendiği Uluslararası Türk Dünyasında Değerler ve Kültür Aktarımı Sempozyumu (Çizgi Filmler, Dil Çalışmaları ve Edebî Eserler, Tarih, Turizm) gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi Hierapolis Konferans Salonunda açış oturumu ile başlayan sempozyumda Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray, T.C. Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu, Kazakistan Cumhuriyeti Denizli Fahri Konsolosu Okan Oğuz, Kazakistan Almatı Eğitim Ateşesi Ayhan Korkmaz, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu, Türkiye Kamu-sen Denizli İl Temsilcisi Emre Erdoğan, TÜRKTAV sanat danışmanı Nur Doğan Koçak, çizgi film yapımcısı Ümit Zhubanysh ve PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Biray, konuşmasında çocukların milli ve kültürel değerler ediniminde çizgi filmler ve dizi filmlerin rolü, kültür aktarımının önemine değindikten sonra sempozyumun düzenlenmesine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu. Başkonsolos Müderrisoğlu, Türk Dünyasındaki kültür politikaları ve kültürel değerlerin Türk topluluklarının bütünleşmesindeki önemi üzerinde durdu. Fahri Konsolos Okan Oğuz konuşmasında, Türk dünyasının ortak mirasının gelecek kuşaklara taşınmasında kültür aktarımının önemini vurguladı. Eğitim Ateşesi Ayhan Korkmaz, Türk Dünyasının ortak mirasının önemli değerleri olan Dede Korkut ve Oğuz Kağan gibi şahsiyetlerin çizgi filmler aracılığıyla Türk çocuklarına ve tüm dünya çocuklarına tanıtılması gerektiğini belirtti. Kamu-sen Denizli İl Temsilcisi Erdoğan, kültür aktarımında eğitimin önemi ve etkisi konusuna değindi. Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Ömeroğlu konuşmasında Türk dizi ve filmlerinin ihraç edilmesiyle dünya dizi ve film sektöründeki büyüyen payı ve bu yapımların kültür aktarımındaki rolüne değindi. Rektör Yardımcısı Akalın ise konuşmasında Pamukkale Üniversitesi olarak bu sempozyuma ev sahipliği yapmaktan onu duyduklarını ve küreselleşen dünyada kültür politikalarının belirlenmesi açısından bu tür sempozyumların önemini ifade etti. 

Sempozyum, açış oturumundan sonra bilimsel oturumlarla devam etti. Bilimsel oturumlarda Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve ülkemizden bilim insanları ve animasyon, çizgi film, reklamcılık ve eğitim, radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki uzmanlar tarafından kültür aktarımı konusunu sinema, çizgi film, dizi film, dil, edebiyat, tarih ve turizm gibi çeşitli alanlarda ele alan çalışmaları sunuldu.

Sempozyumda yüz yüze 4, çevrim içi 7 olmak üzere, iki gün süresince 11 oturum, 65 katılımcı ile toplamda 56 bildiri sunuldu. 

Denizli'de aramızdan ayrılanlar 23-05-2024 Denizli'de aramızdan ayrılanlar 23-05-2024

Sempozyumda Türk kültür ve değerler aktarımı konusunda yapılması gerekenlere ışık tutmak ve farkındalık yaratmak, yol gösterici olabilecek kültür aktarım araçlarına (yazılı, sözlü, taşınabilir, somut olan ve olmayan vd.) ve ögelerine vurgu yapmak, bu ögelerin doğru kullanımı ve yaygınlaşmasını sağlamak hedeflendi.

Türk Dünyasından katılım sağlayan Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan üniversiteleri öğretim üyeleri, ilgili bölümlerde lisansüstü eğitimlerine devam eden genç meslektaşların ve animasyon, çizgi film, reklamcılık ve eğitim, radyo, televizyon ve sinema alanlarındaki uzmanların oturumlardaki sunumları ve fikir alışverişleri neticesinde, gelecekte pek çok güzel çalışmaya da kapı aralayan bilim adamlarının yanı sıra yetkililerin de üzerine düşen görevler vurgulanmış, hedeflere yönelik planlamalar yapıldı. Bu doğrultuda: Yabancılara Türkçe Öğretimi dil öğretim materyallerine ve mobil uygulamalarına Türk kültürü ve Türk tarihi ögelerine yer verilmesi; hedef kitlenin dil öğrenmesinin yanı sıra Türk kültürünü tanıması, Çizgi filmlerin yanında karikatür ve dijital çocuk oyunları üzerine çalışmaların yoğunlaştırılarak çocuklar için değerlerimize ve kültürümüze uygun yazılı, basılı ve medya araçlarının üretilmesi, Türk Dünyasının ortaklıklarına vurgu yapılması ve yaygınlaştırılması, Türk Dünyası mitoloji kahramanlarının vurgulandığı, olumlu değerleri ön plana çıkaran ögelerinin senaryolaştırılarak animasyon ve çizgi film ortamına aktarılması, Türk önderlerinden ilham alınan ve onların baş kahraman olduğu bilgisayar oyunlarının tasarlanması, Türk Dünyası Sanat ve Kültür Endüstrisi kurulması, önerilerinde bulunulmuş, önerilerin uygulanabilir olduğu hususunda görüş birliğine varıldı.

Bugünün çocukları, geleceğimizin mirası çocuklarımızın millî ve kültürel değerlerle topluma kazandırılması yeni proje ve çalışmalarda tekrar bir araya gelinmesi dilekleriyle sempozyuma son verildi. Sempozyum düzenleme kurulundan alınan bilgiye göre Sempozyum bildirilerine yayımlanmasının ardından PAÜ ALTAY DİLMER’in web sitesinden; bildirilerin sunum görüntülerine PAÜ ALTAY DİLMER’in Youtube sayfasından erişim sağlanacağı bildirildi.

Editör: Tahir Aygün