Denizli Haber - YÖK, 2023-2024 üniversite kayıt tarihini ve kesin kayıt için istenen evrak listesini birkaç gün önce duyurdu. Buna göre tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim kurumuna yerleşenler, üniversite kayıt tarihini ve kayıt için gereken belgeleri araştırmaya başladı. Peki, "Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, kayıt için gerekli belgeler neler? İşte 2023-2024 üniversite kayıt tarihi ve kesin kayıt için istenen evrak listesi

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak kayıt süresi içinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından ilan edilen belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

Bir yükseköğretim programına yerleşen ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna teslim etmeleri halinde Açık Öğretim Liseleri öğrencilerinden bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların ise mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Ocak 2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yükseköğretim kurumuna teslim etmeleri halinde, asıl kayıtları yapılabilecek. Bu tarihe kadar mezun olduklarını kanıtlayamayanların geçici kayıtları iptal edilecek ve bu durumda olup, belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.

Editör: Tahir Aygün