Denizli Haber - Aşırı sıcaklık, seller, yangınlar, can kayıpları, yok olan yerleşim yerleri, felaket senaryolarını aratmayan bu görüntüler daha büyük bir tehditin habercisi mi? Son araştırmalar korku verici, dünyanın iklim dengesini sağlayan Golfstrim sıcak su akıntısı küresel iklim değişikliği çökebilir. Uzmanlara göre küresel sıcaklık ortalamalarında 4.5 derecelik bir artış yaşanması halinde sistem çökecek. Bazı bölgelerde aşırı sıcaklıklar, bazı bölgelerdeyse buzul çağı yaşanabilecek. Yeni araştırma sıcak su akıntısının iklim değişikliği nedeniyle 2025'ten itibaren her an çökebileceğini ortaya koydu. Mevcut sera gazı emisyonları devam ederse Golfstrimin çökme olasılığı bu yüzyılın sonuna kadar %95. Uzmanlar iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atılmazsa, büyük olasılıkla çöküş 2057'de gerçekleşecek diyor. Meksika körfezinden, İngiltere'ye ılık su götüren itici güç sayesinde Batı Avrupa'da ılıman kışlar oluyordu. Bu sistemin çökmesi dünyada yeni bir buz devrini başlatabilecek. Atmosferdeki sıcaklıklardaki artış beklenenin ötesinde hızlanmış durumda, beklenenin ötesinde hızlandığı için okyanuslardaki fiziksel değişimde çok arttı. Bilim insanlarına göre sistemin çökmesi durumunda Afrika, Karayipler'le, Kolombiya, Peru ve Bolivya gibi Güney Amerika ülkelerinin çoğu aşırı sıcaklıklara maruz kalırken Avrupa ise donacak. Bu aşırı soğuma bölgedeki tarımsal ürünlerde çok etkili olacak. Bazı ürünlerin yetişmesi mümkün olmayacak. Aşırı kuraklığa bağlı tarımsal üretim büyük darbe alacak.

UZMANLAR CNN TÜRK'E DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen: Bu şekilde küresel ısınma devam ederse ve bunun yanında diğer meteorolojik parametreler de yükselirse o zaman doğal afetlerin şiddeti ve sayısı artacak demektir. Küresel ısınma 4.5- 5 dereceye kadar çıkarsa Kuzey kutbundaki yüzey üzerindeki buzullar ve buzların erimesiyle bu bölgedeki deniz suyu sıcaklıkları daha da düşecektir. Golfstrim sıcak su akıntısı Batı Avrupa'nın iklimini değiştiriyor.

Su Bilimci Dr. Erol Kesici: Son 50 yılın çalışmalarını, bilhassada 2000 sonrası yapılan çalışmalarda hakikaten bu işin şakası yok. Dünya bir tarafa gidiyor ama hiçbir zaman içinde iyi bir tarafa gitmiyor. Sıcaklık artışı ile birlikte çok şiddetli bir biçimde ekosistem değişiyor, canlılar değişmeye başlıyor, asitleşmenin etkisiyle tür kayıpları meydana geliyor, bu sıcaklık dağılımının aşağıya doğru inmesi elbette Golfstrim ile bağlantılı olarak kutuplardaki buzların erimesiyle birlikte, sıcaklıkta meydana gelen farklılaşmalar canlıların yaşam ortamları hakkındaki tercihlerini değiştirecektir. Bundan en çok insanlar etkilenecektir.

İstanbul Üni. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay: Son günlerde konuştuğumuz Atlantik meridyonel devrilme sirkülasyonu ile ya da Golfstrim akıntısı sona erdiği zaman çeşitli yerlerdeki iklimin olumsuz olarak etkilenmesine neden olacaktır ve buralarda şu anda gördüğümüz ılıman iklim koşullarının soğuması söz konusu olacaktır. Yine beraberinde bu sıcak hava ile birlikte nem de geldiği için yağışlarda azalma olması beklenebilir. Fosil yakıtlar başta olmak üzere, arazi kullanım değişiklikleri, ormansızlaşma gibi süreçlerle mücadele etmediğimiz sürece yüzyıl sonunda sıcaklıkların 4.5 derecelere çıkması olasılığı oldukça yüksek. Bütün ülkelerin elini taşın altına koyarak öncelik olarak en kısa sürede sera gazı emisyonlarını azaltmaları gerekiyor. Bunun için 2050 yılında tüm dünyada net sıfır karbon hedefi oluşturuldu. Özellikle sıcak suların kuzeye doğru taşınması sonucunda akıntının geçtiği yerlerde iklimi önemli derecede etkiliyor. Daha çok bir ılıman iklim ve yağışlı bir iklim getiriyor. Özellikle İngiltere'nin o meşhur sisli yağışlı ikliminin temel sebeplerinden birisi bu Golfstrim akıntısıdır. İklimin değişmesi, nispeten daha soğuk olması Avrupa'nın kuzey bölgesindeki ülkelerde nispeten tarımıda etkileyecektir. Herkesi iklim değişikliği ile mücadele etmeye davet ediyoruz.

Editör: Tahir Aygün