Denizli haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Fiyatlama davranışlarını ve enflasyon beklentilerini yakından takip ediyoruz.

Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız.

Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir.

Küresel büyümede 2024 yılında sınırlı bir artış öngörülmektedir.

Jeopolitik gelişmeler ve sıkı politika öne çıkan küresel risk faktörleridir.

Küresel enflasyon hedeflerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir, merkez bankaları parasal sıkılığı korumaktadır.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının daha geç ve daha yavaş faiz indirimine gideceği beklentileri kuvvetlenmiştir.

Yurt içi talepte direnç sürerken bazı normalleşme işaretleri mevcuttur.

Net ihracatın büyümeye negatif katkısı azaldı.

Parasal sıkılaştırmanın iç talebe etkilerini çeşitli göstergeler üzerinden yakından takip etmekteyiz.

Yurt içi talepte direnç sürerken bazı normalleşme işaretleri mevcuttur.

Net ihracatın büyümeye negatif katkısı azaldı.

Parasal sıkılaştırmanın iç talebe etkilerini çeşitli göstergeler üzerinden yakından takip etmekteyiz.

Yurt içi üretim talebe kıyasla ılımlı bir seyir izledi.

Toplam talep koşulları enflasyonist düzeyde seyretmekte.

Çıktı açığı dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak.

Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

Sıkı para politikası talebi dengeleyecek.

Yılın ikinci yarısında, parasal aktarımın gecikmeli etkisiyle iç talepte zayıflama olacağını, cari dengede iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz.

"ENFLASYON ÖNGÖRÜLERİMİZDEN YÜKSEK SEYİR İZLEDİ"

Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının üzerinde gerçekleşmiştir.

Son 3 ayda enflasyon öngörülerimiziden yüksek seyir izledi.

Enflasyon göstergeleri ana eğilimde gerilemeye işaret etmektedir.

Enflasyon ana eğilimi gerilemekle birlikte yılın ilk enflasyon raporunda öngördüğümüz patikanın üzerinde seyretti.

Enflasyon nisanda yüzde 69,8 ile tahmin aralığının yüzde 0,9 puan üzerinde tamamladı.

Reel ücret artışları talebi destekledi. Son dönemde hizmetler grubundaki fiyat artışlarının diğer gruplara kıyasla daha güçlü olduğunu görüyoruz.

Hizmet enflasyonu aylık bazda yavaşlamakla birlikte yüksek bir seyir izlemektedir. Hizmet enflasyonunda yüksek seyri süren bileşenler ataleti yüksek kalemlerden oluşuyor.

KONUT FİYATLARI

Konut piyasasındaki gelişmeleri öncü gösterge olarak yakından takip ediyoruz. Konut fiyatlarındaki artış eğilimi yavaşlamaktadır. Konut fiyatlarının artış eğilimi tüketici fiyatlarındaki artış eğiliminin altında seyretmektedir. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz.

Parasal sıkılaştırmanın beklentiler üzerindeki etkisi yakından takip edilmektedir

Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını açıkladı Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını açıkladı

Enflasyon beklentilerinin tahmin aralığına yakınsaması dezenflasyon açısından kritik önemde.

Tüketicilerin enflasyon beklentilerinin seviyesi yüksek olmakla birlikte son dönemde düşüş kaydetti.

Kararlarımızın enflasyon beklentilerinde iyileşme sağlayacağını, piyasa beklentileri ile ara hedefimiz arasındaki farkın kapanacağını öngörüyoruz.

"KREDİ FAİZLERİ TALEBİ YAVAŞLATACAK"

Parasal duruş belirgin şekilde sıkılaştırılmıştır. Parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ve güçlendiren adımlar atılmıştır. 

Bugünkü menkul kıymet kararıyla getiri eğrisinin normalleşmesini, güçlenmesini sağladık

Likidite gelişmelerini yakından takip ederek, sterilizasyon araçlarını gerektiğinde etkin bir şekilde kullanacağız.

Parasal sıkılaştırma finans piyasalarına hızlı ve güçlü yansıyor.

Kredi faizlerinin geldiği seviye iç talebin yavaşlamasına destek verecek.

TL mevduat payı artmaya devam etmektedir. Tüketici kredi büyümesi yavaşlamaktadır.

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevede mevduat faizlerinin TL'ye geçişi destekleyecek seviyelerde kalmasını ve tasarrufların artmasını sağlayacak.

Son dönemde yabancı para kredilerin arttığını gözlemliyoruz.

REZERVLERDE ARTIŞ

Türkiye'nin risk primindeki iyileşme potföy akımlarını destekledi.

Portföy girişleri DİBS piyasasına yoğunlaşırken offshore swaplara da yansıdı.

Mart toplantısında yaptığımız ilave sıkılaştırma, yurt içi ve dışı yerleşiklerin TL'ye güvenini artıdı ve rezervlere olumlu yansıdı.

Swap hariç net rezervlere bugün itibarıyla baktığımızda son iki haftada 18 milyar dolarlık bir ek iyileşme görmekteyiz. Böylece, ilgili dönemde swap hariç net rezervler toplam 34 milyar dolar artmıştır.

ENFLASYON TAHMİNİNE YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEME

2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e güncelledik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedefliyoruz.

Editör: Tahir Aygün