Denizli Haber - Uz. Dr. Berna Öztürk, UMKE'nin her türlü afet durumunda iç ve dış ülkelerde nitelikli sağlık hizmeti sunma amacıyla oluşturulan birimlerden oluştuğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren UMKE'nin, özellikle deprem gibi afet durumlarında enkaza yönelik medikal kurtarma hizmeti sağlamak, hasta/yaralı naklini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmek ve acil tedavi ünitelerini temin etmek için eğitilmiş gönüllü sağlık personelinden oluştuğunu ifade etti.

Öztürk, UMKE'nin ulusal ve uluslararası alanda etkin bir şekilde çalışabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi" çerçevesinde oluşturulduğunu belirtti. UMKE personelinin sağlık alanında uzman olması gerektiğini ve eğitim aldıktan sonra bu alanda gönüllü olarak hizmet sunduğunu aktardı. Ayrıca UMKE'nin sadece Türkiye içinde değil, yurt dışında da afet durumlarında sağlık hizmeti sunabilme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.

Denizli UMKE'nin 2005 yılında 23 gönüllü sağlık personeli ile kurulduğunu ve bugün itibarıyla 146 personelle faaliyetlerine devam ettiğini dile getiren Öztürk, 146 personelin içinde 11 hekim, 34 paramedik, 33 acil tıp teknisyeni ve diğer branşlardan sağlık personelinin yer aldığını ifade etti. Denizli UMKE'nin deprem gibi afetlerde ve acil durumlarda aktif olarak görev aldığını ve gerektiğinde diğer bölgelerle işbirliği yaparak yardıma koştuğunu vurguladı.

Uz. Dr. Berna Öztürk, UMKE'nin haftasının vesilesiyle gönüllülük esasıyla zor koşullarda görev yapan tüm UMKE personeline teşekkür ederek, haftalarını kutladı. Aynı zamanda ülkede yaşanan deprem felaketlerinin UMKE'nin ne kadar önemli bir rolü olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, acil durumlarda hızlı ve etkin bir şekilde sağlık hizmeti sunmanın ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

Editör: Tahir Aygün