Denizli Haber - Söz konusu proje için Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışması gereğince 24 Ekim 2023 Salı günü Pınarkent Mahallesi Belediye Binası'nda 25 Ekim 2023 Çarşamba günü de Denizli Organize Sanayi Konferans salonunda yapılan "Paydaş Katılımı ve Bilgilendirme Toplantısı" na katılım ve ilgi yoğundu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi çevresinde atıksu arıtımı eksikliğinden kaynaklanabilecek çevre kirliliğini önlemeyi ve halk sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan Proje Dünya Bankası tarafından finanse edilecek, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığı ile Denizli OSB tarafından uygulanacaktır.

Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) verimliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Denizli OSB Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’nin öncelikli amacı günlük 30.000 m³ kapasiteli ikinci etap Atıksu Arıtma Tesisi (AAT)’nin kurulmasıdır. Planlanan Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi 26.840 m² alanı kaplayacaktır ve atıksudan yüzen malzemeleri, kum, yağ, organik kirleticiler ve zararlı maddeleri uzaklaştırmak konusuna odaklanacaktır.

Kızılay DOSB’de DOSTEK Öğrencilerine Kan Vermenin Önemini Anlattı Kızılay DOSB’de DOSTEK Öğrencilerine Kan Vermenin Önemini Anlattı

Proje Denizli OSB’nin Atıksu Arıtma Tesisi kapasitesinin artırılmasını ve böylece halk sağlığı, çevre ve doğal kaynaklara yönelik risklerin azalmasını sağlayacaktır ve Projenin inşaatının 12 ayda tamamlanması planlanmaktadır.

Bölge halkının hem inşaat hem de işletme aşamasında Proje ile ilgili endişelerini, görüşlerini, şikayetlerini ve önerilerini almak adına bir şikayet Giderme Mekanizması kurulmuştur. Bu mekanizmanın kurulmasından ve uygulanmasından sorumlu kurum Denizli Organize Sanayi Bölgesi olacaktır. Bu mekanizma aracılığıyla iletilen şikayetler, hızlı ve hassas bir şekilde ele alınacaktır.