Denizli Haber - CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; 6 Şubatta gerçekleşen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen depremin hemen ardından Adana ve Hatay’da CHP koordinasyonunu sağlamak üzere sahada yer aldı. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 2 hafta afet bölgesinde Adana ve Hatay’da depremzedeler ve yaralı olarak depremden kurtulan yurttaşlarla birebir ilgilendi. Koordinasyonda yer alan Gülizar Biçer Karaca; yardımların organizasyonunda görev aldı, çadırkentlerde ziyaretler gerçekleştirdi. Depremin kader değil insanları “yaşam hakkından yoksun bırakan” hak ihlali olduğuna dikkat çeken Gülizar Biçer Karaca; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası raporuna göre fay hattı üzerinde kurulu 24 ilden birisi olan Denizli ile ilgili alınması gereken önlemler ve “öntedbirlilik” ilkesinin hayata geçirilip geçirilmediği konusunda CİMER başvurusu yaptı.

DENİZLİ DEPREM TOPLANMA ALANLARI NE DURUMDA?

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yanıtlanması istemiyle bilgi edinme başvurusunda da bulunan Gülizar Biçer Karaca, devletlerin ve devleti yöneten idarecilerin afetler öncesinde “tedbir yükümlülüğü” olduğunun AİHM kararlarıyla da ortaya konduğunu söyledi. Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; deprem toplanma alanlarından İl Afet Risk Azaltma Raporu’na imar affından yapı denetimlere olası Denizli depremi konusunda bu soruların ısrarla sorulması, görevini yapmayanlardan da hesap sorulması gerektiğinin altını çizdi. 

KAMU OTORİTERİLERİNİN TARAFSIZLIĞI VE ŞEFFAF DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ “6 Şubatta gerçekleşen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler 10 ilimizi etkilemiş, can kayıpları ve yıkıcı sonuçları beraberinde getirmiştir. Arama kurtarma çalışmalarında neden beklenildiği, müdahalede gecikildiği, koordinasyonsuzluğun ve gecikmenin kayıpları artırdığı yönünde kamuoyunda cevap bekleyen soruların ivedilikle yanıtlanması, kamu otoritelerinin açıklamalarında şeffaf ve tarafsız davranması, zaruridir. Fay hattı üzerinde olan illerde yeterli yapı denetimi yapılmadığı, imar affı adı altında onbinlerce binaya ruhsat verildiği, ilk 48 saatin çok önemli olduğu depremin ardından müdahale konusunda yaşanan koordinasyonsuzluk, bölgedeki depremzedelerin afet sırasında ve sonrasındaki temel ihtiyaçlarının zamanında karşılanması ve yardımların zamanında ulaşması konusundaki organizasyonsuzluk, afetin yıkıcı boyutlarını artırmaya devam etmektedir.”

OLASI DENİZLİ DEPREMİ İLE İLGİLİ SORULAR

1. 2018 yılında çıkarılan imar affı uygulamasından kaç yapı yararlanmıştır?

2. 2018 yılındaki imar affı neticesinde Denizli’den devletin kazandığı miktar kaç TL olmuştur?

3. Denizli’de deprem toplanma alanı sayısı ve toplam yüz ölçümü miktarı nedir?

4. Toplanma alanlarının artırılmasına ve olması gereken sayılara ulaşabilmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

5. AFAD ve Denizli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’nda yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda; Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında bulunan kaç metruk bina tespit edilmiştir? Bu binaların kaçı yıkılmıştır?

6. İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’nda yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda; kritik altyapı tesislerinin kaçında deprem güvenirlikleri ile ilgili bir çalışma yürütülmüştür? İl genelinde kritik altyapı tesisi olarak kabul gören tesislerin kaçı depreme dayanıklı olarak çıkmıştır? Depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen kritik altyapı tesislerinin kaçında güçlendirme çalışmaları yürütülmüştür?

7. İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’nda yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda; Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan köprü, viyadük, kavşak vb. yapıların kaç tanesinde deprem güvenirliliğinin tespitine ilişkin bir çalışma yürütülmüştür? Bu kapsamda çalışma yürütülen yapıların kaç tanesinde iyileştirme çalışmaları y

Editör: Tahir Aygün